Две мутри решават да се @бават с келнера в луксозен ресторант:


Две мутри решават да се @бават с келнера в луксозен ресторант:
– Имате ли нещо екзотично?
– Имаме абсолютно всички видове екзотични блюда – отговаря им келнерът.
– А имате ли черен колбас?
Келнерът се сконфузил и обещал да пита в кухнята. Мутрите хихикат ехидно зад него.
След малко келнерът се връща и им казва:
– За съжаление нямаме “Черен колбас”, но имаме “Черно мляко”.
Те се изненадали и си поръчали по едно “Черно мляко”.
От кухнята излиза дебела, мазна , яка негърка с огромни ц*ци, стиснала ги за вратовете и започнала да ги кърми. Когато повече не могли да поемат, ги проснала на пода и си отишла.
Едната мутра промълвила изнемощено:
– Добре, че нямаха “Черен колбас”…

Коментари

Be the first to comment

Коментари