Циганче седяло до едно лайно и ровило в него


Циганче седяло до едно лайно и ровило в него. Един полицай минал и го попитал:
– Какво правиш, мангал?
Циганчето отвърнало:
– Ами… полицай!
Полицая му хвърлил една гора бой и си тръгнал. Тази случка се повторила и на следващия ден и на по-следващия. На третия път, полицая отново минал покрай цигането, а то просто си седяло пред лайното и го гледало. Полицая пак го попитал:
– Какво правиш, мангал?
– Ами, нищо!
– Защо нищо?
– Ами, то от всяко лайно полицай не става…

Коментари

Be the first to comment

Коментари