ТУ- Варна, Катедра Физика и математика.


ТУ- Варна, Катедра Физика и математика.
На изпит при професор – звяр. Влиза отличникът на потока.
Професорът:
– Пътуваш с влак и в купето става горещо. Вашите действия, колега?
Студентът:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Ще отворя прозореца.
– Да, страхотно! Сега ми кажете колко пъти въздухът в отделението ще се промени, ако скоростта на влака е 70 km/h; свързани вятър 9 m/s; температура в отделение + 32 градуса; температура навън + 25 градуси; в купето има 3 души, които отделят 1,3 m3 въглероден диоксид на час; влажност 73%; размерът на купето 2,5 х 2,5 х 2,0?
Студентът:
– Не знам…
– Скъсан! Да влиза следващият!
Студентът излиза, разказва на всички за прозореца и купето.
Влиза студентка, сяда и казва:
– Готова съм!
– Хм… сега ще разберем, колежке… пътуваш с влак, твоите действия?
– Ще си сваля якето.
– Да, но все още е горещо!
– Ще си сваля пуловера.
– Да, но все още е горещо!
– Ще си сваля блузата.
– Да, но все още е горещо!
– Ще си сваля и дънките.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Професорът (подсмихвайки се):
– Хм, добре… но в купето има един негър пред теб, и като те гледа и му става…
Студентката се навежда към професора, и гледайки го в очите, бавно казва:
– Професоре… ако ще целият влак да ме изе*е, аз, Вашият ш*бан прозорец няма да го отворя…

Коментари

Be the first to comment

Коментари