Двамата глухонеми


Двама глухонеми седят в бара и си приказват с жестове.Първият:
– Вчера ми провървя – прибирам се в един посреднощ. Жената спи. Аз тихо, тихо и се мушнах в леглото, а тя дори не забеляза…
Вторият:
– Аз пък се прибрах в два посреднощ. Жената, обаче, не спеше и ме чакаше. Почна да крещи, да псува…
Първият:
– И ти какво направи?
Вторият:
– А, изгасих лампата. Няма да и слушам глупостите, я…

Коментари