Флегмата и нервакът


Флегма и нервак са на квартира.
Веднъж нервакът решил да си вземе вана.
Стоял във ваната 10 минути, когато флегмата дошъл, загре*ал с една лъжица вода от ваната и излязъл.
Нервакът се учудил, но нищо не казал.
След още 10 минути флегмата пак дошъл и загре*ал вода.
Нервакът му се разкрещял, но флегмата не му обърнал внимание и излязъл. След още 10 минути пак дошъл и нервакът му изкрещял зверски:
– Какво правиш бе, простак?
Флегмата се обърнал и му казал:
– Тра ла ла ли! Кухнята гори.

Коментари