Изпит


Университет, изпит. Първи курс, всички преписват усилено, професорът чете вестник. Само леко да отпусне вестника и всички крият пищовите.
Втори курс, всички преписват от учебника, като внимателно следят професора.
Трети курс, всички спокойно преписват от учебника, без да обръщат внимание на професора. Професорът отпуска вестника и леко се прокашля – всички неохотно затварят учебниците.
Четвърти курс, професорът отпуска вестника, от задните редове се чува покашляне и професорът отново си вдига вестника…

Коментари