Квитанцията на магарето


Лъвицата била голяма мръсница и всички в гората я ч*кали за щяло и нещяло.
Един ден лъвът събрал всички животни и им рекъл:
– Че и лъвицата е к*рва, к*рва е. Обаче, че и вие не ме уважавате е вярно. За това на всяко мъжко животно ще му отрежа атрибута и ще му издам квитанция. След една година идвате, давате квитанцията и си получавате „инструмента“.
Речено-сторено, върви редицата, лъвът реже и дава квитанции. По едно време заекът се приближил до мечката и и рекъл:
– Мецо, догодина ш’та скъсам, да знаеш!
– Хееехеее, Зайо, с твоята дребна пишка ли, бе?
– Дребна, дребна, ама я виж – взех квитанцията на магарето…

Коментари