Батман и златната рибка

Хванал Батман златната рибка и тя му се примолила: – Пусни ме, Батмане, и ще ти изпълня едно желание! Съгласил се Батман и я пуснал, а тя го попитала: – Кажи сега какво ти е […]