Англичанин, французин и българин и спорят от коя националност са били Адам и Ева


Англичанин, французин и българин и спорят от коя националност са били Адам и Ева.
Англичанина:
– Според мен Адам е бил англичанин – само един англичанин може да бъде такъв джентълмен, че да си даде реброто, за да се появи Ева.
Французина:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – А според мен Ева е била французойка – само една французойка може да се предложи за една ябълка.
Българина:
– И двамата сте в голяма грешка по въпроса! Според мен и Адам и Ева са били българи – само българин с една ябълка на гол г*з може да си мисли, че живее в рая…

Коментари

Be the first to comment

Коментари