Арестували чужденец, по подозрение,че е обрал банка.


Арестували чужденец, по подозрение,че е обрал банка. Разпитвали го, но той нищо не разбирал и се наложило да извикат преводач. Казали му:
– Знаем, че ти обра банката. Кажи къде скри парите!
Преводачът му превел, а задържания отвърнал:
– Никаква банка не съм обирал.
Преводачът превел и полицаят изнервен извадил пистолет и го наврял в лицето на заподозряния и му заявил:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Ако не ми кажеш къде скри парите, ще те гръмна в главата!
Преводачът превел и задържания уплашен казал:
– Скрих ги в парка! Зарових ги в корените на най-голямото дърво.
Преводачът превел:
– Каза, че и да го гръмнете, пак няма да ви каже нищо…

Коментари

Be the first to comment

Коментари