Банда разбойници нападнали един манастир


Банда разбойници нападнали един манастир. След като претършували навсякъде и се уверили, че няма кой знае какво да се открадне, на главатаря му хрумнало, че може да се позабавляват с монахините и изкомандвал:
– Изкарайте всички монахини на поляната!
Най-младият разбойник се обадил колебливо:
– А баба игуменка?
– И баба игуменка! – ревнал главатаря и продължил с командите:
– Наредете се с монахините в редица!
– А баба игуменка? – отново попитал най-младият разбойник.
– И баба игуменка! – потвърдил главатарят.
– Вдигнете полите!
Най-младият разбойник пак понечил да се обади:
– А баба…
А старата игуменка нервно просъскала:
-Еей, тоя па все не разбрал…
Коментари

Be the first to comment

Коментари