Баща,майка и син закусват


Баща,майка и син закусват.Синът не ще да си яде попарата.Майка му се кара.Той плаче.Бащата му прошепнал нещо на ухото и той бързо,бързо си изял попарата.После излязъл навън да си играе.
–Какво му каза?-полюбопитствала майката.
–Казах му,че ако не си яде попарата,няма да му порасне пишката.


Майката шибнала един шамар зад врата на бащата.
–Това пък защо беше?
–За това,че когато си бил малък,не си си ял попарата….

Коментари

Be the first to comment

Коментари