Баща,майка и син закусват


Баща,майка и син закусват.Синът не ще да си яде попарата.Майка му се кара.Той плаче.Бащата му прошепнал нещо на ухото и той бързо,бързо си изял попарата.После излязъл навън да си играе.
–Какво му каза?-полюбопитствала майката.
–Казах му,че ако не си яде попарата,няма да му порасне пишката.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Майката шибнала един шамар зад врата на бащата.
–Това пък защо беше?
–За това,че когато си бил малък,не си си ял попарата….

Коментари

Be the first to comment

Коментари