Баща под наем


Семейство Иванови все не успявали да си заченат дете и решили да си вземат баща под наем.В деня,когато трябвало да дойде бащата донор.г-н Иванов целунал жена си и казал:
–Аз изчезвам ,скъпа!Човека ще дойде всеки момент!
Половин час по-късно по една случайност,пътуващ фотограф на бебета,позвънил на вратата,надявайки се да изкара някой лев.
–Добро утро,мадам!Аз бих искал да….
–Ооо,няма нужда да обяснявате,аз ви очаквах!-прекъснала го малко нервно г-жа Иванова.
–Наистина ли?-озадачил се фотографът.Ами ,добре,аз съм страхотен специалист по бебета!
–Точно на това се надяваме аз и съпругът ми!Заповядайте,влезте!
След минута госпожата запитала изчервена:
–Ъъъ…от къде ще започнем?
–Оставете всичко на мен,госпожо!Аз обикновено правя две пози във ваната,една на канапето и може би няколко на спалнята.Понякога на пода на хола,също се получава хубава поза.Там е широко и спокойно можем да се поразхвърляме.
„Ваната?Пода в хола?Нищо чудно ,че не сме успели да направим нищо с моя Гошо!“-помислила си Иванова.
–Мадам,никой от нас не може да гарантира успех при всеки опит!Но,ако опитаме няколко различни пози и аз щракам от различен ъгъл,сигурен съм,че ще бъдете доволна от резултата!
–Боже мой!Това е много!-ахнала г-жа Иванова.
–Госпожо,същноста на моята работа,не позволява да се действа прибързано.Аз лесно мога да ви претупам за пет минути,но съм убеден,че ще бъдете разочарована.
–Знам това.-тъжно отвърнала госпожата.
–Позволете да ви покажа някои от моите произведения!-казал фотографа,изваждайки албум на бебета.Ето това го направих в градския автобус!
–Боже мой!-ахнала г-жа Иванова,мачкайки носната си кърпичка.
–А ето с тези близнаци ми беше много трудно,защото майката беше много претенциозна!
–Претенциозна ли?
–Да.Трябваше да отидем в Борисовата градина,за да свършим добре работата.Хората се тълпяха и ни пречеха.
–Борисовата градина,казваш?!-опулила очи г-жа Иванова.
–Да,а и освен това едно бездомно куче се опитваше да захапе апарата ми и трябваше да се пазя,докато работя с майката.
Госпожа Иванова вече се олюляла:
–Искаш да кажеш,че кучето наистина е искало да загризе…ъъъъ…апарата ти?
–Е,госпожо,стига съм се хвалил!Ако сте готова,да вадя триножника и да започваме?!
–Триножник?!!!
–Разбира се,мадам!моят апарат е голям и тежък,29 сантиметров,професионален!Без да го подпра на триножник,не мога да работя с него…
–???!!!
–Мадам?!Мадам?!Боже,какво ѝ стана,тя припадна…..

Коментари

Be the first to comment

Коментари