Бия мухи!


– Гошо, какво правиш бе?
– Бия мухи!
– И как е, колко уби?
– Три мъжки и две женски.
– Е, как ги поза какви са?!
– Ами трите мъжки бяха на бирата, а двете женски на телефона.

Коментари

Be the first to comment

Коментари