Бог викнал при себе си един германец, американец и българин.


Бог викнал при себе си един германец, американец и българин.
Казал първо на германеца:
– Ако не спрете да произвеждате коли БМВ, ще натисна един бутон и Германия вече няма да я има!
Отишъл германеца при другите, казал им всичко, но те възразили, защото нямали как да спрат производството на колите.
Тогава Господ натиснал бутона и така Германия изчезнала.
След това Бог извикал американеца и му казал:
– Ако не спрете да произвеждате оръжия, ще натисна един бутон и Америка няма да съществува.
Американците и те отказали и така Америка вече я нямало.
Дошъл редът и на българина.
Господ му казал:
– Вие в България, ако не спрете да крадете ще натисна един бутон и България ще изчезне!
Така българина се върнал при останалите и им казал, че трябва да спрат да крадът, защото Господ ще натисне един бутон и България ще изчезне.
Другите се изсмяли и казали:
– Не се безпокой, ще си крадем. Ние му откраднахме бутона!

Коментари

Be the first to comment

Коментари