Богатият български език


– Няма друг език, на който да има дума, означаваща нещо средно между „капе“ и „тече“. На български има – „църцори“.

– Няма друг език, в който има четири степени на сравнение. На български има – далече, по-далече, най-далече, на майната си.

– Няма език, в който да има минало незапомнено време. На български има – бил съм се напил.

– Няма в друг език бъдеще евентуално време в миналото. Ние имаме – щял съм бил да работя.

– Ние имаме най-много начини заобиколено да кажеш „не знам“ – „Казва ли ти някой“, „А, сега де“ и т.н.

– Няма в друг език такава дума, която да може да замести всяка друга дума в езика. В българския има – „такова“.

Коментари

Be the first to comment

Коментари