Булката казала на младоженеца


Булката казала на младоженеца:
– Скъпи, нали знаеш, че съм д*вствена? Аз не знам нищо за с*кса и ти трябва да ми обясниш, какво всъщност представлява той!
– Добре, скъпа! Нека да наречем твоето тайно място затвор, а моето – затворник. Това, което се случва е, че затворникът влиза в затвора.
Правели с*кс за първи път. Мъжът се отпуснал блажено на възглавницата, но смеейки се, жената го побутнала и му казала:
– Скъпи, затворникът изглежда избяга.
Мъжът се усмихнал и отговорил:
– Тогава трябва отново да го вкараме в затвора.
След втория път, мъжът се присегнал за една цигара, но жена му се усмихнала предизвикателно и казала:
– Скъпи, затворникът май избяга отново!
За трети път правели с*кс, след което мъжът се отпуснал изморен на леглото. Жената отново го побутнала с думите.
– Скъпи, затворникът пак избяга от затвора!
– Е, ти какво искаш? Той да не е с доживотна присъда…

Коментари

Be the first to comment

Коментари