Чапай и Петка отишли на риба


Чапай и Петка отишли на риба.Чапай седнал да лови риба без стръв, а Петка отишъл до колата да вземе червеите. През това време, Чапай хванал златната рибка и тя му казва:
– Пусни ме и ще ти изпълня три желания.
Чапай се съгласил и я пуснал.
– Искам да имам Бентли и десет милиона долара в брой.
Златната рибка му изпълнила желанията и той казал.
– Оставям третото желание на Петка. Нека да му се сбъдне първото нещо, което той си пожелае.
В този момент Петка се провикнал от колата:
– Чапай, 300 бивола да те е.ат! Къде остави червеите?

Коментари

Be the first to comment

Коментари