Четирима след корабокрушение попадат на необитаем остров


Четирима след корабокрушение попадат на необитаем остров. След като го обиколили, видели, че съвсем наблизо има друг остров, който бил населен… само от голи жени.
Двадесетгодишният:
– Да плуваме дотам! – и се хвърлил във водата.
Тридесетгодишният:
– Може да има акули… Нека направим сал!
Четиридесетгодишният:
– Как пък не!… Ще плуваме, те да дойдат!
Шестдесетгодишният:
– Какво ще плуваме насам-натам? То и оттук всичко се вижда добре…

Коментари

Be the first to comment

Коментари