Дете попитало баща си


Дете попитало баща си:
– Тате, как са се родили хората?
Баща му отговорил: – Адам и Eва си имали бебета, техните бебета си имали бебета, и така.
Тогава детето отишло при майка си и задало същия въпрос. Майка му отговорила:
– Били сме маймуни и сме еволюирали до хора, каквито сме сега.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Тогава детето изтичало до баща си и извикало: – Тате, защо ме излъга?
А баща му отговорил: – Не сине, не съм те излъгал. Майка ти е имала предвид родата от нейната страна…

Коментари

Be the first to comment

Коментари