Детска градина в Америка. Учителката събира децата от предучилищната след междучасие


Детска градина в Америка. Учителката събира децата от предучилищната след междучасие.
– И така деца, наиграхте ли се?
– Да!
– Я, кажи Сара, ти какво прави през междучасието?
– Играх си на пясъчника.
– Браво, а ако сега напишеш правилно на дъската „пясък“, ще ти дам шоколадче.
Пише го правилно и получава шоколадче.
– А ти, Майкъл, какво прави през междучасието?
– Играх на пясъчника със Сара.
– Браво, а ако напишеш сега на дъската „играя“ правилно, ще ти дам шоколадче.
Пише го правилно и получава шоколадче.
– А ти, Джамал, какво прави през междучасието?
– Исках да си играя със Сара и Майкъл на пясъчника, но те ме замеряха с камъни.
– Така ли? Това ми звучи като потресаваща расова дискриминация, а ако напишеш сега на дъската „потресаваща расова дискриминация“ ще получиш шоколадче.

Коментари

Be the first to comment

Коментари