Девойка с много тясна пола се опитва да се качи в автобуса, но не се получава


Девойка с много тясна пола се опитва да се качи в автобуса, но не се получава. Посяга отзад и разкопчава малко ципа на полата. Отново нищо. Разкопчава още. Изведнъж силни мъжки ръце я внасят в автобуса.
Възмутена, девойката се обръща към непознатия:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Вие, младежо, какво си въобразявате!?!
– Моля за извинение, но след като два пъти ми свалихте ципа на панталона, си помислих, че мога да разчитам на взаимност…

Коментари

Be the first to comment

Коментари