Дискриминация


Детска градина в Америка. Учителката събира децата:
– И така деца, наиграхте ли се?
– Да!
– Кажи Сара, ти на какво игра?
– Играх си на пясъчника.
-Сега, ако напишеш правилно „пясък“ на дъската, ще получиш шоколадче.
Пише детето правилно и получава шоколадче.
– А ти Майкъл, какво прави?
– Играх си със Сара на пясъчника.
– Добре…ако напишеш правилно „играя“, ще получиш шоколадче.
Пише го, получава….
– А ти, Джамал какво прави?
– Аз исках да играя с Майкъл и Сара на пясъчника, но те ме замеряха с камъни.
– О, това е потресаваща расистка дискриминация! Ако напишеш правилно „потресаваща расистка дискриминация“, ще получиш шоколадче…

Коментари

Be the first to comment

Коментари