Докторе, преди да почнете аутопсията, проверихте ли пациента за наличие на пулс?


– Докторе, преди да почнете аутопсията, проверихте ли пациента за наличие на пулс?
– Не, господин адвокат.
– А премерихте ли кръвното му налягане?
– Не, господин адвокат.
– А преслушахте ли го за дишане?
– Не, господин адвокат.
– Значи е възможно, той да е бил още жив, когато сте започнали аутопсията, нали така?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Не, господин адвокат.
– И защо сте толкова уверен, докторе?
– Защото мозъкът му седеше в стъкленица в кабинета ми.
– Добре и все пак, при цялото това неспазване на юридическите правила, не е ли възможно пациентът да е бил жив, когато сте започнали аутопсията?
– Като си помисля, напълно е възможно да е бил жив и да е бил адвокат някъде!

Коментари

Be the first to comment

Коментари