Двама борци се учат на културни обноски и се качват в такси.


Двама борци се учат на културни обноски и се качват в такси. Десет минути учтиво си отстъпват място в колата, а после разговарят:
– Ах да знаеш какво ми се случи днес! Като си погледнах вратовръзката видях иглата изкривена на 45 градуса, а кърпичката ми беше с два сантиметра по- ниско в джобчето!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Аз, пък докато си бърках чая два пъти ударих с лъжичката по чашата.
Шофьорът се обърнал към превъзнасящите се борци и казал плахо:
– Момчета, нали ще ме извините, че съм с гръб към Вас?

Коментари

Be the first to comment

Коментари