Двама приятели пътуват с влака.


Двама приятели пътуват с влака. Единия си бил купил катеричка. Играли си с катеричката, след време единия слязъл. След известно време пак се срещнали. От дума на дума станало въпрос за катеричката.
– Какво стана с катеричката – попитал единият.
– Е, па, утрепах я.
– Що утрепа животното бе?!?
– Остави се! Както си играех с нея, взе че ми влезе в гащите и ми помисли пацата за клон. Върте го, извива го… Това изтърпех. После ми помисли мъдетата за лешници. Върте ги, извива ги… И това изтърпех. После ми помисли газа за хралупа. Влиза – излиза, влиза – излиза… И това изтърпех. Но кога започна да вкарва лешниците в хралупата, не можах да изтърпя и я утепах.

Коментари

Be the first to comment

Коментари