Двама приятели си говорели


Двама приятели си говорели:
– Какви хора има на света! Какви шофьори! Ще те изпръскат без да искат, ще спрат и ще ти се извинят. После, ще те поканят в тях на гости да пренощуваш. Ще ти изперат дрехите и ще ти сложат масата да хапнете и да пийнете, а на сутринта ще ти изгладят дрехите, ще те облекат и ще те закарат до вас… Какви шофьори има само, ей…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Това, на кого се е случило? На тебе ли?
– Не, на жена ми….

Коментари

Be the first to comment

Коментари