Двама работници в завод


Двама работници в завод. Единия казва на другия:
– Нещо нямам желание за работа днес, отивам си в къщи.
– И аз, ама смяната не е свършила, няма как…
– Гледай сега как става!
Подскача първия, хваща се за носещата тръба на осветлението, увисва надолу с главата и започва да се люлее лекичко. Естествено, началника го вижда и дотичва веднага:
– Какво правиш, бе? Побърка ли се?
– Аз съм лампа, светя на трудещите се!
– Ей, изперкал си нещо. Я по-добре се прибери в къщи и си почини малко…
С прикрита усмивка работникът си тръгва. След малко и колегата му набързо си прибира инструментите в шкафа и се отправя към изхода на цеха. Началникът разбира се и това вижда, изтичва след него и го спира…
– А ти пък къде тръгна?! Смяната не ти е свършила!
– А, че аз как да работя в тая тъмница?

Коментари

Be the first to comment

Коментари