Двама съседи по къща, имали кладенци в дворовете си.


Двама съседи по къща, имали кладенци в дворовете си. Един ден, единият се подвикнал през оградата:
– Комшу, ще ми дадеш ли две кофи вода?
Другия:
– Ела и си налей де!
Първия отишъл, налял си две кофи вода и отишъл та ги сипал в своя кладенец. След малко пак пита:
– Я да ми дадеш още две кофи.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Бе ти, нали имаш кладенец у вас? Вода ли нямаш, що ли?
– Не бре комшу, имам вода, но тъщата падна в кладенеца и таман и е до брадичката.

Коментари

Be the first to comment

Коментари