Двама уловили морж


Двама уловили морж.
Хванали да го теглят за опашката и потеглили към селото.
По пътя срещнали един руснак, който им казал:
– А бе вие наистина сте много прости!
Не виждате ли, че като го влачите този морж за опашката бивните му се забиват в леда и едвам-едвам го теглите?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
По-добре го хванете за бивните и го теглете, така ще ви е много по-леко!
ТЕ послушали съвета на руснака и хванали да теглят моржа за бивните.
След малко единият казал:
– Ей, този руснак е много умен човек! Наистина сега е много по-леко за теглене!
– Ами, умен! Като го теглим за бивните не виждаш ли, че пак наближаваме океана?!

Коментари

Be the first to comment

Коментари