Един адвокат умрял и отишъл в Чистилището.


Един адвокат умрял и отишъл в Чистилището.
На портата го посрещнал Свети Петър и го попитал:
– Ти накъде?
– За рая, естествено! – уверено заявил юристът.
– За рая, ама нещо те няма в списъка!
Ти, адвокате си за ада!
– Как така за ада?
Ти кой си, че да ги решаваш тия неща?
Някой да те е упълномощил? – подхванал го адвокатът.
– Ама аз съм Свети Петър!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Господ така ми нареди!
– Господ така му наредил?!
Я дай да ти видя пълномощното!
Същисал се Свети Петър – търчи при Господ и се оплаква:
– Господи, долу има един адвокат – иска да влиза в рая, а не е за там…
И на всичко отгоре пълномощно ми иска…
– Пускай го, пускай го! – отсъдил Господ.
– На мен акт за раждане сигурно ще ми иска!

Коментари

Be the first to comment

Коментари