Един бял ловец имал голямо желание да застреля мечка


Един бял ловец имал голямо желание да застреля мечка. Отишъл той на север при чукчите на лов. Стават те сутринта, приготвят се за лов и го питат:
– Бял човек иска убие бяла мечка?
– О, да! – отвръща той.
– Бял човек има пушка?
– О, даа! – пак отвръща ловецът.
Тръгнали те, вървели, вървели, минали 20, 30 км. По едно време изскочила една бяла мечка и ги подгонила. Бягат те назад 5,10 км и по едно време белият се усетил.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Защо бягам, нали имам пушка.
Обърнал се той и дум убил мечката. Наобиколили мечката чукчите и се вайкат:
– Какво направихме сега, бял човек прост човек. Кой ще носи сега мечката до селото?

Коментари

Be the first to comment

Коментари