Един македонски войвода влязъл в кръчмата и поръчал люта одринска ракия


Един македонски войвода влязъл в кръчмата и поръчал люта одринска ракия. Както си пиел ракията, някой в кръчмата извикал: „Ке ти земат коньот бре ахмак!“. Скочил нашия воевода, излязъл пред кръчмата и видял двама феса се мотаят около врания му кон. Извадил той чифте пищови и ги застрелял на място. Върнал се вътре и поръчал още една люта одринска ракия.
Минало малко време и пак някой в кръчмата извикал: „Ке ти земат коньот бре будала!“.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Излязъл пак воеводата, много разлютен и видял пак някакви чалми да се въртят покрай конете. Извадил патлаците и им отнесъл фесовете. Влязъл вътре, поръчал едно руйно цариградско вино и тъкмо да отпие, пак се чул същия глас да вика: „Ке ти земат коньот бре чукундур!“ Войводата скочил като бесен, да заколи още някой и друг…. когато кръчмарят се провикнал:
– Ехооо, шахматистите от крайната маса, яяя по тихо там!

Коментари

Be the first to comment

Коментари