Един мъж влиза в DM и пита


Един мъж влиза в DM и пита:
— Кой даде на жена ми каноконлит вместо паста за зъби!?
Мълчание… По едно време стажантът се обажда страхливо.
Мъжът му дава 50 лв. и казва:
— Благодаря ти, момчето ми!!!

Коментари

Be the first to comment

Коментари