Един митничар се връща вкъщи и какво да види – масата сложена за двама – цветя, вино, вечеря…!


Един митничар се връща вкъщи и какво да види – масата сложена за двама – цветя, вино, вечеря…!
Обръща се той към жена си и:
– Ти си с друг мъж! Казвай, къде го скри!
А тя:
– Как, бе скъпи – не съм с друг мъж. Сама съм.
– Как ще си сама, като на масата е сервирано за двама и е ядено и пито вече!?!!
– Ами аз за тебе съм я приготвила. Тебе чакам!
Митничарят обаче не повярвал и тръгнал да търси любовника из къщата.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Поглежда под леглото:
– Тук го няма!
Поглежда в кухнята:
– И тук го няма!
Поглежда в банята:
– И тук го няма!
Отива в спалнята, отваря гардероба, а оттам се подава една ръка със 100 долара, а митничарят прибира парите, затръшква вратата и казва :
– Ааа, и тук го няма!!!

Коментари

Be the first to comment

Коментари