Един отишъл в публичен дом.


Един отишъл в публичен дом. Избрал си момиче и прекарал фантастична нощ. На сутринта попитал мадам:
– Колко дължа?
– Нищо… Бяхте страхотен!
– Какво? Цяла нощ с*кс със супермомиче и не плащам нищо?
– Нищо. Даже това е за вас! – и му подала 500 долара. Човекът се шашнал. Още същия ден разказал на всички свои приятели. И един от тях решил и той да отиде.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Също изкарал страхотна нощ и на сутринта попитал: – Колко дължа? – Нищо, бяхте страхотен ! – и му дала 100 долара. – Благодаря – казал. – Но имам един въпрос: Защо получавам 100, а моят приятел е получил 500? – Вчера всичко вървеше по телевизията, а днес – само в интернет.

Коментари

Be the first to comment

Коментари