Един пилот, всеки път когато се прибирал , се обаждал от летището на жена си


Един пилот, всеки път когато се прибирал , се обаждал от летището на жена си . Така се случило, че един път нямал 20 ст. за телефона. Прибрал се той , отворил вратата и гледа в коридора едни големи мъжки обувки, а от спалнята се чували някакви пъшкания. Леко излязъл , затворил вратата и се отправил към най-близката телефонна кабинка.
– Жена, кацнахме, след 20 минути съм си у нас…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Добре мило, чакам те
Прибрал се ,а нямало и помен от големите обувки .
-Глей кво нещо – казал си той – за 20 стотинки , щях да си разваля семейството.

Коментари

Be the first to comment

Коментари