Един поканил дама на кино


Един поканил дама на кино. След филма я изпратил до тях и казал:
– Благодаря. Беше ми много приятно да бъда с теб.
А тя си помислила:
“Дали няма да поиска да го поканя на кафе у нас?”
Но той нищо не казал и си тръгнал.
На следващия ден я поканил на театър, пак я изпратил и пак казал:
– Благодаря. Беше ми много приятно да бъда с теб.
А тя пак си помислила:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Дали няма да поиска да го поканя на кафе у нас?”
И пак той нищо не казал и си тръгнал.
Следващия път я завел на ресторант, пак я изпратил и казал:
– Благодаря. Беше ми много приятно да бъда с теб.
Тя не се сдържала и го попитала:
– Прощавай, но да не си случайно импотентен?
А той:
– Не, аз съм интелектуалец. По-добре три дни да почакам, отколкото три часа да те навивам!

Коментари

Be the first to comment

Коментари