Един полицай водел заподозрян към ареста


Един полицай водел заподозрян към ареста
Минали покрай едно павилионче и заподозряният се изхитрил и попитал полицая дали може да отиде да си купи цигари. Полицаят му разрешил, но му казал да не се бави много.
Заподозреният прескочил две огради, завил в една пресечка и избягал.
След няколко месеца същият полицай, заловил същия престъпник и тръгнали по същия път към ареста. Минали пак покрай същото павилионче.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Престъпникът попитал пак полицая дали може да отиде да си купи цигари.
Но полицаят му отговорил:
– Този път няма да ме излъжеш. Сега аз ще отида да ти купя цигари, а ти ще ме чакаш тук!

Коментари

Be the first to comment

Коментари