Един студент дълго уговарял своя колежка да му дойде на гости


Един студент дълго уговарял своя колежка да му дойде на гости:
– Ела у нас, да пийнем чай?
– Не искам.
След някой-друг ден пак:
– Ела у нас да пием чай?
– Не искам.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Най-накрая един ден колежката се съгласила. Тръгнали към квартирата на студента и минали покрая една аптека. Колежката казала:
– Я дай да влезем за малко в аптеката?
– Защо?
– Ами да купим нещо за чая…

Коментари

Be the first to comment

Коментари