Една кокошка снесла шест килограмово яйце.


Една кокошка снесла шест килограмово яйце. При нея отишъл репортер от местния вестник и започнал да и взема интервю. Първият му въпрос бил:
– Бихте ли ми казали как се случи това?
– Нека да го запазя в тайна. – отговорила кокошката.
– А какви са ви бъдещите планове?
– Искам да снеса седем килограмово яйце…
После репортерът отишъл да вземе интервю и от петела:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Бихте ли ми разказали как се случи това?
– Мисля да го запазя в тайна! – отговорил петела.
– А какви са ви бъдещите планове?
– Като за начало, мисля да счупя главата на щрауса…

Коментари

Be the first to comment

Коментари