Една сутрин Господ казва на Адам


Една сутрин Господ казва на Адам:
– Време е да започнете да се плодите. На земята трябва да има повече хора. Води Ева в храстите и я целуни!
Влиза Адам в храстите и вика оттам:
– Готово, а сега какво да правя?
– Ами сега я погали!
След малко от храстите се чува:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

– Готово, а сега?
– Сега започвайте да правите любов!
Секунди след това Адам подава глава от храстите:
– Господи, а „главоболие“ и „любов“ едно и също ли е?

Коментари

Be the first to comment

Коментари