Една вечер някакъв пич се запознал с мацка в дискотека


Една вечер някакъв пич се запознал с мацка в дискотека. Поговорили си малко. Рутил я известно време и след това и казал:
– Хайде да излезем на улицата да ти покажа нещо.
– Добре – казало момичето.
Излезли на улицата. Младежът се огледал наляво – надясно, дали няма някой наблизо. Като видял че няма никой, си разкопчал дюкяна. Извадил си оная работа. Хванал ръката на момичето и я накарал да му го хване с ръка.
– Какво ще кажеш? Голям е, а?!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Момичето ужасено надало писък и побягнала презглава през парка наблизо. Тича ужасена и неистово пищи. Клони я удрят през лицето. Храсталаци и късат роклята. В същото време си мисли: „Права беше мама, като ми казваше, че навсякъде е пълно с манияци. Трябваше да я послушам. Скоро ще си бъда вкъщи. Дано не успее да ме настигне и да му избягам.” Дотичала до дома си. Започнала трескаво да рови в чантичката си, за да си из вади ключовете. В този миг някой я потупал по рамото. Момичето вцепенено от страх се обърнало бавно и какво да види. Две оцъклени очи го гледат и един измъчен глас болезнено прошепнал:
– Пусни!!! … Моля те! … Пусни ми пишката!

Коментари

Be the first to comment

Коментари