Една жена решила да скрои номер на мъжа си


Една жена решила да скрои номер на мъжа си.Прибрала се тя вкъщи и му написала една бележка:
Кире, всичко между нас свърши. Омръзна ми, не мога повече така, край! Напускам те…
Оставила тя бележката на масата, скрила се под леглото и зачакала..
Съпругът и се прибрал, прочел бележката и веднага взел телефона…

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Скъпа, най-накрая я напуснах тая моята вещица. Знам, че трябваше да го направя още когато те срещнах. Вече съм само твой и след десет минути съм при теб…
Взел той бележката, дописал нещо набързо и излязъл на бегом. Жена му била силно разстроена от ефекта на шегата си. Тя излязла от скривалището си и като едвам сдържала сълзите си, прочела дописаното на бележката:
– Краката ти се виждаха глупачке, отивам за хляб!

Коментари

Be the first to comment

Коментари