Ех, Баяне,Баяне


Старият хан усещайки наближаването на сетния си час,събрал синовете си в шатрата и казал на най-големия Бат-Баян:
–Вземи сине,едно копие и опитай да го счупиш!
Взел Баян копието и го счупил.
–А сега сине,вземи две копия и опитай да ги счупиш!
Взел Баян двете копия и ги счупил.
–Добре сине,а сега вземи всички останали 15 копия и опитай да ги счупиш…
Грабнал Баян 15-те копия останали в бащината шатра и… ги счупил.
–Ех, Баяне,Баяне…-промърморил стария хан.С тоя твой фитнес,прост ще си останеш….

Коментари

Be the first to comment

Коментари