Евреин имал много деца и всяка година му се раждало по още едно


Евреин имал много деца и всяка година му се раждало по още едно. Решил да отиде при равина за съвет:
– Рави, какво да правя? Всяка година ми се ражда по едно дете. Погледни в книгите и ме посъветвай!
Погледнал равина в книгите, помислил и казал:
– Ако всяка година ти се ражда по едно дете, то тогава трябва да ти отрежем лявото яйце!
Евреинът се съгласил с плач на операцията.
След една година идва пак:
– Рави, мина още една година и пак ми се роди дете! Какво да правя?
Пак чел равинът книгите.
– Ако на евреин са му отрязали лявото яйце и му се раждат деца всяка година, то тогава трябва да му се отреже и дясното яйце.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Съгласил се бедният евреин и на тази операция.
След още една година пак идва:
– Рави, отново ми се роди дете! Какво да правя? Какво пише сега в книгите?
Пак започнал да чете равинът. Изчел всички книги и казал:
– Ако на евреин, на който са му отрязали първо лявото яйце, а после и дясното, продължават да му се раждат деца, то тогава сме отрязали яйцата не на тоя евреин на когото трябва…

Коментари

Be the first to comment

Коментари