Еврейски войник – новобранец, изкарал един месец в казармата и отишъл при командира си да плаче за отпуск


Еврейски войник – новобранец, изкарал един месец в казармата и отишъл при командира си да плаче за отпуск.
– Ти луд ли си бе, новобранец! Много ти е рано още за отпуск. Можем да те пуснем само ако направиш някакъв голям подвиг.
– Ако ви докарам един арабски танк, ще ме пуснете ли в отпуска?
– Ако докараш арабски танк, те пускам веднага десет дни отпуск.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
На другата сутрин новобранеца пристига с обещания танк. Веднага му дали отпуск, но един от командира му решил да попита:
– И как толкова бързо успя да плениш арабски танк?
– Ами лесна работа! Просто отидох с моя танк при арабите и ги попитах – „Някой иска ли да излиза в отпуск? Заменям танк!“…

Коментари

Be the first to comment

Коментари