Еврейски войник


Еврейски войник – новобранец изкарал един месец в казармата и отива при началството да плаче за отпуск.
– Марш оттук, новобранец! Рано ти е за отпуск. Или направи някакъв подвиг.
– Ами ако ви докарам един арабски танк – става ли?
– За арабски танк – веднага 10 дена отпуск.
Още на другата сутрин пристига с танка. Веднага му дават отпуск, но един от командирите се присетил да пита:
– И как успя толкова бързо да плениш танк?
– Лесна работа – отидох с моя танк при арабите и ги питах: „Кой иска да излиза в отпуск? Заменям танк!“..

Коментари

Be the first to comment

Коментари