Фирмата за почистване на прозорци


На вратата звъни мъж в работен гащеризон:
– Добър ден. Аз съм от фирмата за почистване на прозорци.
– Аха..заповядайте.
След малко на вратата звъни човек с прокъсан работнически гащеризон:
– От фирмата за миене на прозорци съм.
– Да, да…влизайте!
Отново се звъни на вратата. Работник с доста изпаднал вид:
– Аз …такова…за миенето на прозорците…от фирмата..
– Еми…влезте! Абе, колко души ще миете един прозорец?
– Не..бе, аз съм… един, ама много хлъзгав тоя перваз…

Коментари

Be the first to comment

Коментари