Футболен вратар си вървял по улицата, когато чул писъци от съседната сграда


Футболен вратар си вървял по улицата, когато чул писъци от съседната сграда.
Вдигнал поглед и видял, че от прозореца на четвъртия етаж излиза пушек и оттам се надвесва жена с бебе в ръце.
– Помощ! Помощ! – викала тя.
– Някой ще хване ли детето ми?
Събрала се тълпа зяпачи, но никой не бил сигурен, че ще хване бебе, пуснато от толкова високо. Вратарят излязъл напред.
– Аз съм професионален вратар! – извикал на жената той.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Известен съм със сигурните си ръце. Пуснете бебето и ще го хвана, все едно улавям топка.
Жената се съгласила.
– Добре, когато пусна бебето, хванете го така, все едно, че улавяте топка.
Тя преброила до три и пуснала бебето. Всички затаили дъх, когато вратарят се приготвил да го хване. Естествено, успял. Разнесла се облекчена въздишка, последвана от диви овации.
Вратарят въодушевен от тази реакция на околните, гордо го тупнал два пъти от земята и го изритал на петдесет метра по улицата…

Коментари

Be the first to comment

Коментари